Regulace otáček ventilátoru

Reklama:

Regulace otáček ventilátoru se hodí například v počítači. I když jsou dnešní základní desky schopny sledovat teplotu procesoru a ostatních součástí počítače a umí podle toho řídit otáčky ventilátoru, často tato regulace není dostatečně kvalitní. Ventilátory se buď i při obyčejné teplotě točí naplno, nebo regulace rychlosti nejde vůbec poznat. Další problém je ten, že při nízké teplotě procesoru se ventilátory pořád otáčí a nikdy se nezastaví. Regulace je ve většině případů pevně daná a nedá se nijak uživatelsky nastavit.

Mnoho zapojení na internetu je dosti složitých s několika tranzistory, nebo dokonce se "šváby". Toto zapojení má obrovské výhody v tom, že je potřeba pouze 3 součástek, uživatel si sám nastavuje od jaké teploty se mají vetilátory začít točit a celková cena je pod cca 30kč.

Pro zapojení budeme potřebovat 1ks tranzistoru MOSFET N s cenou okolo 15Kč. Dále 10K trimr a NTC 10K teplotní čidlo. Všechny tyto součástky jsou lehce sehnatelné. Můžete použít i jiný MOSFET N, pouze musí být na minimálně 12V a ampéry dle ventilátoru. V zapojení je možné použít i více ventilátorů.

V případě že budete používat dva a více ventilátorů, doporučuji k MOSFETu přidělat nějaký menší chladič.

Celé zapojení jsem využil ve svém panelu, kde jsem nově instaloval nové zdroje a právě regulaci chlazení podle teploty zdrojů.

Schema:

Autor schematu měl dobrý nápad, a to nakreslit schema reálně se součátkami. Díky tomu je sestavení jednoduché i pro amatéry, kteří umí použít pájku.

Vše jsem udělal na malý plošný spoj. Z něj mám pak vyvedenou dvojlinku pro čidlo, napájení a ventilátory. Čidlo je schované pod hliníkem a přidelané k jednomu ze zdrojů v panelu.

Zprovoznění:

Pokud se jedná o sestavení regulace do počítače, doporučuji začít se studeným pc a po zapnutí nastavit trimrem polohu tak, aby se ventilátory netočily vůbec. Poté sledujte nárust teploty. Až teplota dosáhne hodnoty kdy by mělo začít chlazení, nastavte trimr tak aby se začaly ventilátory pomalu otáčet. Se vzrůstající teplotou bude narůstat i jejich rychlost. Já osobně v panelu jsem počkal na ustálení teploty zapnutých zdrojů, kdy v tu chvíli jsem nastavil jen velmi pomalé otáčky ventilátorů. Při zatížení se začnou zdroje zahřívat a ventilátory chladit.

V případě že později připojíte další ventilátor, je potřeba znovu zkalibrovat bod kdy se začnou ventilátory otáčet!

UPOZORNĚNÍ !!!

Veškeré živé části obvodu (tj chladič či zadní strana MOSFETu, trimr, plošný spoj, kontakty čidla) dobře zaizolujte. Doporučuji použít smršťovací bužírky. Nikdy nepřipojujte do obvodu regulaci otáček ventilátoru RPM z počítače!!! Návod je pouze informativní. Informace v tomto návodu můžou být chybné či nepravdivé. V případě zničení počítače nenese autor článku žádnou zodpovědnost. Vše stavíte na vlastní zodpovědnost !


Tento návod je převzat ze stránky www.radiolocman.com


Komentáře:

Autor článku: Václav Vlček (OK2VVV)

© 2013 - 2024 Václav Vlček ok2vvv@seznam.cz