OK2VVV

Reklama:

Mnoho PMRkařů z mého okolí by chtělo mít radioamatérskou značku. Po několika měsících, co jsem se přidal na PMR pásmo jsem byl o této věci informován.

Všichni jsme se domluvili, že si tu značku uděláme. Komunikovali jsme s ČTU a zjišťovali informace. Když jsme byli o všem informovaní sešli jsme se v restauraci vyplnili přihlášky a pobavili jsme se o vysílačkách a pásmech. Poté jsme všechny přihlášky odeslali v jedné obálce.

Vše bylo vyřízeno a čekalo se jen na termín. Jenže se oběvila informace o radioamatérském kurzu, který je zakončen zkouškami. Ihned nám došlo, že to bude lepší volba, než odjet do prahy skoro nenaučený. Nakonec tedy jedeme do Hradce Králové na pětidenní kurz.

Někteří z nás jsou již registrováni a čekají na e-mail s informacemi k zaplacení kurzu.

Aktualizace: 18.2.2013

Tak dnes dorazily e-maily s informacemi o platbě. Mě bude kurz stát 2550Kč + 900Kč zkoušky. (v ceně je ubytování, strava a přednášky) Samořejmě se k celé ceně ještě musí připočítat cestovné a nějaké to kapesné. Celkovou částku, kterou do toho dám odhaduji tak na cca 4500-5000Kč.

Aktualizace: 1.5.2013

Ráno 25.4.2013 jsem se sešel s Martinem (dnes již OK3MA) a Standou (dnes OK2SKM) na nádraží ve Svinově. Odtamtud jsme cestovali vlakem Leo Express do Pardubic. Poprvé jsem jel jinou společností, než ČD. Uvítali nás ve vlaku a stevard všechny obešel s otázkou zda někdo chce noviny či něco na pití. Dále cesta probíhala v tichu a klidu. Dvojité okna odhlučnily vnitří prostory vlaku. Po příjezdu do Pardubic se s námi stevard rozloučil a my se šli podívat kdy nám jede vlak do Hradce. Půl hodiny jsme čekali na vlak českých drah. Když jsme přijeli do Hradce Králové chtěli jsme si prohlídnout centrum. Bohužel Hradec je celý rozkopaný a nikde se pořádně nedá projít. Nakonec jsme to vzdali a autobusem dojeli na Stříbrný rybník.

Pomalu se začali scházet budoucí radioamatéři. Když nás bylo cca 6 začli jsme stavět stožár a natahovat anténu. Během chvíle byly tyče pospojované a stožár už se pomalu zvedal. Potom jsme zatloukli kotvy a natáhli lana.

Po připravení vysílacího stanoviště nám Ivan(hlavní operátor) vysvětlil vše ohledně chatek, stravování a průběhu kurzu. Po večeři jsme ještě pokecali a odebrali se k chatkám, kde do pozdních nočních hodin probíhaly debaty ohledně antén, vysílaček a dalších témat.

První den vyučování (tj. druhý den kurzu) jsme probírali antény a vše okolo nich. Abych řekl pravdu dost věcí jsem do té doby chápal špatně, nebo vůbec. Druhý vyučovací den jsme probrali techniku. Tato oblast obsahovala otázky typu: Jednotkou el. proudu je? až po otázky Na VKV pásmech jsou kmitočtové kanály pro FM provoz široké 12,5KHz. Jaký použijeme kmitočtový zdvih, máme-li nejvyšší modulační kmitočet 3kHz? . Třetí den jsme probírali prefixy států a Q kódy.

Poslední den kurzu na všechny padla nervozita. Když komise vcházela do dveří tvářila se velmi přísně. I když se pak ukázalo že měli dobrou náladu a rádi se smáli, nikdo raději moc nevtipkoval. Nikdo (kromně těch co testy ten den nepsali) ani neměl náladu se smát. Nervozita a nervy byly na všech znát.

Komise posnídala zasedla a vše začalo. Začaly se rozdávat první série testů. S touto částí moc problémů nebylo. Až na pár otázek jsem si byl jistý. Druhý test již chtěl více přemýšlet a počítat výsledky, ale taky to nebylo moc složité. Ovšem zde jednoduchost končí. Když jsem si došel pro třetí, nejhrubší test došlo mi že nebude lehké zkoušky udělat. Součet bodů z prvních dvou testů by zdaleka na koncesi nestačil. Zahrabal jsem v paměti a snažil jsem si vzpomenout na rozložení kmitočtů v jednotlivých úsecích.(viz foto) U kmitočtů to ale nekončilo. Další téma v testu byly Q kódy a prefixy států. Po ukončení a odevzdání jsem šel na vzduch za ostatními co odevzdali.

Když všichni odevzdali čekali jsme až komise všechny testy opraví a vyhodnotí. Poté nás zavolali zpět a my s napětím čekali na slova "Bohužel, nikdo neprošel". Nikdo z nás si nevěřil, ovšem s úsměvem nám komisař oznámil, že všichni prošli. Následoval velký potlesk a radost.

Dne 30.4.2013 přibylo do éteru cca 25 radioamatérů.

Tímto bych chtěl poděkovat Ivanovi(OK1MOW), Vojtěchovi (OK1ZHV) a všem vyučujícím, kteří se úspěšně snažili něco dostat do našich hlav. Díky a někdy naslyšenou.

/kliknutím na fotku otevřete seznam účastníků a zvětšíte fotku/

Odkazy:

OK1OHK
Ubytování Stříbrný rybník
Kurz
Otázky a odpovědi na zkouškách
Studijní materiál na zkoušky

Komentáře:

Autor článku: Václav Vlček (OK2VVV)

© 2013 - 2023 Václav Vlček ok2vvv@seznam.cz